Hoe het begon

en waar wij voor staan

Stichting het Geurts

Zorggroep Erve het Geurts bevindt zich op het gelijknamig erf tussen Hengelo en Beckum, in het buurtschap Oele. In de bocht aan de Geurdsweg en het Esmanvoetpad naar de historische watermolen van Oele ligt het boerenerf. Dit oorspronkelijke bebouwing van het erf dateert uit ca 1922 toen de familie Weijenborg er nog een agrarisch bedrijf had. De huidige bewoners (FOTO) besloten in 2014 een burgerinitiatief te starten op het gebied van maatschappelijke zorg.

Stichting Erve het Geurts werd opgericht middels een notariële akte bij notaris Scherfke in Borne. De stichting richtte zich op de voorkoming van sociale eenzaamheid en het bieden van maatschappelijke zorg aan kwetsbare volwassenen. Dit ging beide families vanwege persoonlijke ervaringen erg aan het hart. Samen met Wijkracht en andere professionals van bestaande zorgorganisaties werd Methode Geurts ontwikkeld. Er werd in 2015 begonnen met een inloopmodel op twee ochtenden per week, waarbij de eerste volwassenen met een hulpvraag bereid waren met de Stichting een eigen en persoonsgerichte dagbesteding te ontwikkelen.

Vanaf het begin ging het de initiatiefnemers om de individuele deelnemer en wat die (nog) wel kan. In 2017 bleek de ontwikkelde methode Geurts zo succesvol, dat de stichting in onderaannemerschap van Asterzorg WMO aanbod deed, gedurende meerdere dagen per week. Al snel werd duidelijk dat de dagbesteding en werkbegeleiding vijf dagen per week nodig waren, waarop de stichting zich verder doorontwikkelde.

Wat wij doen

De stichting nam meer in maatschappelijke zorg gediplomeerde medewerkers in dienst, waardoor er iedere dag professionele begeleiding met een bekend gezicht kon worden geboden. Ook werd de zorgadministratie gedigitaliseerd en kwam er een collega bij op kantoor. Als de maatschappelijke zorg niet meer voldoet. Woonzorg biedt Erve het Geurts niet, maar de stichting levert een belangrijke bijdrage aan het langer thuis kunnen blijven van inwoners in de omgeving.

Inmiddels is Stichting Erve het Geurts een gecertificeerd leerbedrijf en een contractpartner van diverse gemeenten, verwijzers en andere zorgorganisaties. Het erf is sindsdien een aantal keren aangepast om aan de voorschriften te voldoen, maar vooral ook om in kleinschaligheid twee groepen per dag te kunnen begeleiden. Tot de dag van vandaag wonen beide families op een deel van het erf, wat bijdraagt aan de aanloop en levendigheid op het erf. De dagbesteding en werkbegeleiding vindt plaats in daarvoor speciaal aangepaste ruimtes, op een ander deel van het ruime erf.

Onze visie

Stichting Noaberschap het Geurts heeft tot doel de gronden en omgeving van Erve het Geurts te behouden door duurzame ontwikkeling en activiteiten. Het bestuur heeft voor deze stichting een beleidsplan vastgesteld dat in 2017 verder vorm zal krijgen. Het bestuur, de begeleiders en de overige ondersteuners zetten zich in op vrijwillige basis.