Financiering

Ontdek wat mogelijk is

Zorggroep Erve het Geurts biedt maatschappelijke zorg in de vorm van dagbesteding en werkbegeleiding aan volwassenen. Iedere week zijn er divers samengestelde groepen van maximaal 10 personen actief. De dagbesteding is geopend tijdens weekdagen, gedurende alle weken in het jaar. Zo garanderen we de continuïteit van de dagbesteding. In de weekenden en op officiële feestdagen zijn we gesloten. Bij Erve het Geurts komen volwassen mannen en vrouwen, die behoefte hebben aan dagstructuur, zingeving en activering. Die behoefte kan voortkomen uit een afnemend geheugen, of sociaal-emotionele problematiek van uiteenlopende aard. Ook zijn er volwassenen die te maken hebben met niet aangeboren hersenletsel. Of anderen hebben een uitdaging op het gebied van bijvoorbeeld autisme. Wat de deelnemers in onze groepen kenmerkt is dat ze hechten aan hun zelfredzaamheid en autonomie.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Zorggroep Erve het Geurts is gecontracteerd voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de Twentse gemeenten; zoals bijvoorbeeld Hengelo, Borne, Enschede en Haaksbergen. Dit betekent dat de gemeente voor haar inwoners vaststelt of er aanspraak gedaan mag worden op dagbesteding. Dit geldt ook voor het vervoer naar een dagbesteding. Denkt u dat u een beroep kunt doen op de WMO, dan belt u hiervoor eerst met het WMO-loket van uw gemeente.

Voor Hof van Twente werken we momenteel op basis van maatwerkcontracten. Dit betekent dat Erve het Geurts alleen dagbesteding kan leveren op het moment dat een inwoner toestemming heeft van gemeente Hof van Twente om bij ons dagbesteding af te nemen. Bijvoorbeeld, omdat in de behoefte van de inwoner niet kan worden voorzien in de door Hof van Twente gecontracteerde zorgorganisaties.

Onze aanpak

Stichting Zorggroep Erve Het Geurts in Hengelo heeft tot doel activerende zorg en werkbegeleiding te bieden aan mensen met een hulpvraag. De Zorggroep begeleidt mensen met bijvoorbeeld beginnende dementie, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of met risico op sociale eenzaamheid. Tevens werkbegeleiding van volwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Werkbegeleiding

We stellen ons de duurzame ontplooiing van mensen met een zorgvraag tot doel. De producten die van het erf komen in de vorm van bijvoorbeeld vruchtenjam, chutney, handcrèmes op kruidenbasis worden aangeboden aan fietsers en wandelaars in de omgeving. Sociaal ondernemerschap in het belang van onze deelnemers. Hierdoor komen er giften binnen voor het erf en kunnen er nieuwe materialen worden aangeschaft die worden verwerkt in het seizoen dat volgt. Zo is de cirkel weer rond.

Dagprogramma

Wij noemen het activerende karakter van onze dagbesteding een dagprogramma. Deelnemers kunnen meedoen aan activiteiten die al bestaan, maar zelf ook voorstellen doen over wat we kunnen oppakken met elkaar. Iedere middag geniet iedereen ook van een goede en gezonde lunch, waar deelnemers ook in de voorbereiding een steentje aan kunnen bijdragen. Of aan een van de andere bezigheden die er in de keuken, de stallen, of de werkplaats te doen zijn. Er is immers altijd iets te doen op of rond ons erf.

Wet Langdurige Zorg

WLZ-thuiswonend In het geval er sprake is van een WLZ-indicatie, dan kan Erve het Geurts de dagbesteding onder bepaalde voorwaarden verzorgen, zodat langer thuiswonen en het ontzien van mantelzorgers mogelijk gemaakt wordt. Omdat Erve het Geurts geen instelling is voor langdurige zorg, kunnen deelnemers met een WLZ-indicatie alleen Erve het Geurts bezoeken als er een PGB wordt aangevraagd. Op basis van een door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) goedgekeurde zorgovereenkomst kan de dagbesteding dan op PGB-basis en maandelijkse facturering plaatsvinden.

De Geurts Methode

De Geurts Methode houdt in dat de begeleiding zoveel mogelijk meebeweegt met de beleving en behoefte van deelnemers. De begeleiding heeft voor iedere dag een globaal programma, waarbij het samen eten (en de maaltijd bereiden) en een rondgang op of rond het erf vaste elementen zijn. Een voorbeeld van de Geurts methode is, dat als er ’s ochtends een deelnemer aankomt die zaailingen bij zich heeft voor de moestuin dat het programma zodanig wordt aangepast dat daar recht aan dat mooie persoonlijke initiatief of behoefte wordt gedaan. We werken niet met wachtlijsten, maar zoeken met nieuwe deelnemers naar oplossingen op de korte termijn. Heeft u een indicatie of bent u een verwijzer en wilt u een gesprek over de mogelijkheden, dan kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen. Het is ook mogelijk u vrijblijvend te oriënteren op het erf door het Rustpunt te bezoeken dat voor fietsers en wandelaars is aangelegd.

 

De kern van ons werk wordt dagelijks verzorgd door een hecht team van niveau 4 gediplomeerde begeleiders. Onze begeleiders worden ondersteund door een vaste groep van vrijwilligers waardoor er altijd een bekend gezicht is voor onze deelnemers. De Stichting wordt geleid door een bestuur en werkt met een betrokken Raad van Advies. De Stichting is aangesloten bij de Federatie Landbouw & Zorg, waarbij onze werkwijzen regelmatig worden geëvalueerd ten behoeve van het keurmerk. Aan welke zaken op deze wijze wordt gewerkt kunt u lezen in ons jaarverslag.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem vrijblijvend contact met ons op