Erve het Geurts

Activerende dagbesteding en werkbegeleiding

Stichting Zorggroep Erve Het Geurts in Hengelo heeft tot doel activerende zorg en werkbegeleiding te bieden aan mensen met een hulpvraag. De Zorggroep begeleidt mensen met bijvoorbeeld beginnende dementie, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of met risico op sociale eenzaamheid. Tevens werkbegeleiding van volwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Kennismaken

Erve het Geurts heeft naast een gezellige ontvangstruimte, ook een eigen Landwinkeltje en een zogenaamd Rustpunt waar een eenvoudig maar lekker kopje koffie of thee kan worden gedronken. Regelmatig maken mensen die kennis willen maken gebruik van de mogelijkheid tijdens een wandeling of autorit neer te strijken bij het Rustpunt en informeel indrukken op te doen.

Gewoon binnenkomen

Wilt u een kennismakingsgesprek, dan kunt u binnenlopen op de dagen die de dagbesteding open is. U kunt ook telefonisch een afspraak inplannen, zodat we rekening houden met uw komst. We horen graag wie u bent en wat u graag zou willen. We leiden u rond en u kunt ons en andere deelnemers vragen stellen over hun ervaringen.

Wat nog wel kan

Soms brengen mensen een familielid, casemanager of coach mee. Lijkt er een klik te zijn met Erve het Geurts, dan wordt er meestal een dagdeel of dag ‘proef’ gedraaid. Soms is daar familie bij aanwezig. We kijken samen met u wat het beste past. Wij passen ons aan u aan, niet andersom.

Dagprogramma

Wij noemen het activerende karakter van onze dagbesteding een dagprogramma. Deelnemers kunnen meedoen aan activiteiten die al bestaan, maar zelf ook voorstellen doen over wat we kunnen oppakken met elkaar. Iedere middag geniet iedereen ook van een goede en gezonde lunch, waar deelnemers ook in de voorbereiding een steentje aan kunnen bijdragen. Of aan een van de andere bezigheden die er in de keuken, de stallen, of de werkplaats te doen zijn. Er is immers altijd iets te doen op of rond ons erf.

Sociaal ondernemerschap

De producten die van het erf komen in de vorm van bijvoorbeeld vruchtenjam, chutney, handcrèmes op kruidenbasis worden aangeboden aan fietsers en wandelaars in de omgeving. Sociaal ondernemerschap in het belang van onze deelnemers. Hierdoor komen er giften binnen voor het erf en kunnen er nieuwe materialen worden aangeschaft die worden verwerkt in het seizoen dat volgt. Zo is de cirkel weer rond.

 Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op

Dagbesteding

Zorggroep Erve het Geurts biedt dagbesteding en werkbegeleiding. Iedere week zijn er gemengde groepen actief; drie doelgroepen worden bewust gecombineerd. Allereerst zijn er deelnemers die meedoen aan het dagprogramma DemenTalent. Daarnaast zijn er volwassenen met een andere hulpvraag die behoefte hebben aan werk in een prikkelarme omgeving. Tot slot zijn er ook oudere deelnemers die bij ons een zinvolle vrijetijdsbesteding en aanspraak vinden. De rode draad voor alle deelnemers is dat ze houden van het buitenleven en van gezelligheid. De mix van doelgroepen zorgt ervoor dat iedereen van elkaar kan leren en elkaar kan helpen. In plaats van de problemen, staan de mogelijkheden van ieder individueel mens centraal.

Activerende zorg

Op Erve het Geurts gaat het niet om wat mensen niet (meer) kunnen, maar om wat er nog wel kan. De begeleiders zorgen voor de instructie bij activiteiten en stimuleren zo het behoud van fysieke, psychische en sociale vaardigheden. Zij spreken bestaande talenten aan en ontdekken samen met deelnemers ook nieuwe mogelijkheden. Onze deelnemers doen vooral positieve ervaringen en een gevoel van saamhorigheid op. Een voor veel mensen belangrijk nevendoel is eenzijdige afhankelijkheid van anderen te beperken. Door het leveren van een zinvolle bijdrage aan activiteiten op het erf ontstaat een gevoel van ‘er toe doen’, dat bijdraagt aan welzijn en welbevinden.

Veel gestelde vragen

Vanaf welke leeftijd mag ik aanmelden?

Wij leveren zorg aan deelnemers die de volwassen leeftijd hebben bereikt en vanuit de WMO of de WLZ voor activerende dagbesteding of werkbegeleiding Erve het Geurts bezoeken.

Is er ook vervoer naar jullie toe?

Ja, wij werken samen met Taxi Brookhuis die onze deelnemers vervoert van huis naar Erve het Geurts en weer terug. Bij een WMO-indicatie wordt het vervoer binnen de indicatie geregeld door de gemeente. Bij een WLZ-inidcatie wordt er binnen het PGB naast dagbesteding ook vervoer aangevraagd indien nodig.

Zijn er kosten aan verbonden?

Ja, aan zowel dagbesteding, werkbegeleiding als vervoer zijn kosten verbonden. Deze kosten worden de gemeente of het zorgkantoor op basis van een indicatie vergoed. Wel kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen aan de gemeente of het zorgkantoor. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw situatie.

Kan ik een ander aanmelden?

U kunt vrijblijvend contact opnemen met Erve het Geurts, 06-20864764, om te kijken of een deelnemer hier zou passen. Vertegenwoordigers van onze cliënten of casemanagers leggen vaak het eerste contact.

Mag iedereen zich aanmelden?

Iedereen die activerende dagbesteding of werkbegeleiding nodig heeft en voor wie Erve het Geurts een passende plek zou zijn mag zich aanmelden, als hij of zij daarvoor een indicatie heeft via de WMO of de WLZ.

Hoeveel dagen mag ik naar jullie toe?

Wij zijn vijf dagen per week open om deelnemers te ontvangen. Het aantal dagen dat deelnemers komen is afhankelijk van de indicatie die is afgegeven.

Waarom is bij een WLZ-indicatie een PGB nodig?

Op dit moment hebben wij geen contract met het zorgkantoor om Zorg in Natura (ZIN) te leveren. Daardoor kunnen we via een WLZ-indicatie alleen via een PGB zorg leveren.

Hebben jullie een wachtlijst?

Wij adviseren altijd om contact op te nemen wanneer plaatsing mogelijk is. Gezien de doelgroep zijn er soms onverwachte wisselingen, waardoor plaatsing ineens mogelijk kan zijn. Ook kan het zijn dat er bepaalde dagen erg vol zijn, maar is er op andere dagen wel mogelijkheid tot plaatsing.

Benieuwd? Neem gerust contact met ons op

Niks moet, alles mag